centar-naziv.jpgdeepwater1.jpg

Udruženje zdravstvenih radnika Zaječar je strukovna organizacija koja okuplja zdravstvene radnike (medicinske sestre i zdravstvene tehničare) grada Zaječara. Osnovano je i registrovano 1976. godine u Zaječaru. Članstvo Udruženja čini oko 500 medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara.

Ciljevi i zadaci Udruženja su:
- Organizovanje zdravstvenih radnika svih profila radi razvoja zdravstvene struke i unapređenja zdravstvene prakse.
- Obezbeđivanje doktrine jedinstvenosti u izvršenju stručnih zadataka u zdravstvu, stalni napori u oblasti unapređenja edukativnih procesa koji omogućuju maksimalnu stručnost u radu članova Udruženja.
- Permanentno nastojanje da se zdravstvena delatnost i stručni zadaci realizuju u skladu sa postojećim zakonima i drugim pozitivnim propisima.
- Saradnja sa srodnim institucijama.
- Organizacija kurseva, seminara i stručnih sastanaka različitih sadržaja, vezanih za struku.
- U realizaciji ciljeva i zadataka saradnja sa državnim organima i institucijama, zdravstvenim radnim organizacijama, odgovarajućim udruženjima i asocijacijama, školama svih stepena, sindikatima, Srpskim lekarskim društvom, Crvenim krstom i dr.
Poštujući osnovne ciljeve i zadatke Udruženje je od osnivanja, a posebno u poslednjih 10 godina, učinilo značajni pomak u edukaciji svoga članstva i afirmaciji zdravstvene struke, kroz više desetina stručnih sastanaka i seminara, koje smo organizovali samostalno ili bili suorganizatori.
Godinama unazad učešće naših članova na Republičkim stručnim skupovima zapaženo je po kvalitetu prezentovanih saopštenja i broju učesnika.
Od formiranja Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije, Udruženje je svoj rad usmerilo na KME, kroz akreditovane programe od strane Zdravstvenog saveta Srbije.

Joomla templates by a4joomla